Toestand griepepidemie

De incidentie van raadplegingen voor een episode van griepaal syndroom stijgt tot 109 raadplegingen per 100.000 inwoners, maar blijft nog onder de epidemische drempel.

e-Attest

Voortaan ontvangt u na de raadpleging geen getuigschrift voor verstrekte hulp meer. Dit is het…

ID-kaart

Gelieve voortaan bij elke raadpleging uw identiteitskaart klaar te houden.