Gelieve bij elke raadpleging uw identiteitskaart mee te brengen.

Komt u met een kind op raadpleging, breng dan zeker de kids-ID of ISI+-kaart mee.

De e-ID (electronische identiteitskaart) is nodig om uw dossier goed te kunnen beheren. Enkele voorbeelden:

  • Afsluiten en verlengen van het Globaal Medisch Dossier (GMD).
  • Delen van belangrijke elementen uit uw dossier met andere zorgverleners (het zgn. SUMEHR). U dient hiervoor toestemming te geven d.m.v. uw e-ID.
  • Het papieren medikatievoorschrift wordt vervangen door een electronisch. Zowel bij de huisarts als de apotheek heeft u daarom steeds uw e-ID nodig.
  • Indien u recht heeft op de derdebetalersregeling is de e-ID nodig om de korrekte afhandeling van de betaling te garanderen.