Coronamaatregelen blijven van kracht. Volg daarom nauwgezet onderstaande regels.

Zo niet kan u de toegang tot de praktijk ontzegd worden!

Deze maatregelen gelden ook indien u al gevaccineerd bent!

Vertoont u één van de volgende symptomen?
  • hoest
  • kortademigheid
  • keelklachten
  • neusloop of niezen
  • hoofdpijn
  • koorts
  • spierpijn
  • diarree
  • verminderde geur of smaak
kom dan NIET naar de praktijk en neem telefonisch contact op.

Kom alleen of met één noodzakelijke begeleider. Dus één of uitzonderlijk twee personen.

Kom stipt op tijd (ook niet te vroeg). Zo komt u niet in contact met andere patiënten en is er voldoende tijd om de praktijk te ontsmetten en te verluchten.

Draag steeds uw mondmasker voordat u de praktijk binnenkomt.

Ontsmet uw handen onmiddellijk na het binnenkomen. Neem plaats op een van de vrije stoelen en raak zo weinig mogelijk aan.